هیسسسسس هیچ مگو

20303393999676581566.jpg

گفتم حقمان کو گفتی تو مرا هیچ مگو / گفتی تو به ما جز خوبی ما هیچ مگو

گفتم ما را داری گرد جهان هی میکشی / گفتی هر جا کشم زود بیا هیچ مگو

گفتم این کارت از تعادل خارج است/ گفتی جز نوای تشکر تو نوا هیچ مگو

گفتم عجب احمدی گداپرور بود/ پس سبد کالا ؟؟ گفتی با ریا هیچ مگو

گفتم غنی سازی بخواهم چه کنم/ گفتی که اصلا ان را مخا هیچ مگو

ان هم که رفت تحریم ها که ماند/ گفتند زیباست برداریم چرا هیچ مگو

گفتم دارند در کارت دخالت میکنند / گفتی میهمان است در بگشا هیچ مگو

گفتم ما که نوکر امریکا نبودده ایم/ گفتی امریکا باشد کد خدا هیچ مگو

گفتم گزینه دارند روی میزشان / گفت مارا میزند با بمب ان اوباما هیچ مگو

گفتم تهدید کردن و تو تلفن میزنی ؟/ گفتی لبخند بزن و بگذر بهر خدا هیچ مگو

گفتم بگذار اشتباهت را نقد کنیمگفتی / همین هست که هست چون و چرا هیچ مگو

گفتم ای شیخ دوای دردمان کو / گفتی کلیدم میکند دردت دوا هیچ مگو

گفتم که کلیدت در روزنامه ها ببست / گفتی جز روحانی تشکر تو مرا هیچ مگو

گفتم ای روحانی من از تحقیر بیزارم / گفتی تسلیم غرب بود گویم تورا هیچ مگو

گفتم میتوانم اصلا من هیچ بگویم / گفتی بی سوادی و تو با هیچ مگو

هر بار حرفت شد داغی به دل ما / حمایت میکنیم کار کن تو بیا هیچ مگو


/ 0 نظر / 10 بازدید