/ 1 نظر / 23 بازدید
محمد حسین علائی

داشی جسارتا امر فاتحه خوانی را به عوام الناس واگذار نمایید. بسیجی ها باید با رویکرد عدالتخواهانه همچون امام شهید « لطلب الاصلاح فی امه جدی» به استقبال شهادت بروند. البته زیر پرچم ولایت و پشت سر ایشان. لازم به یادآوری نیست که مقصود مطلوب شما درک شد، این چند جمله هم از بابت تکمیل فرمایشات شما درج شد . یا علی