"سند حمایت انتخاباتی دانشگاه آزاد از موسوی" در پی سخنان امروز هاشمی رف

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که دانشگاه آزاد در دوره مدیریت عبدالله جعفرعلی
جاسبی، از چهره‌های مورد حمایت و نزدیک به هاشمی‌رفسنجانی، همواره از سوی منتقدان به سوء استفاده از این دانشگاه در راستای مسائل انتخاباتی متهم بوده است و در این باره اسنادی نیز تاکنون در رسانه‌‌ها منتشر شده است.

یکی از اسناد مورد اشاره منتقدین درباره تلاش‌های انتخاباتی مسئولان دانشگاه آزاد، به صورتجلسه‌ای مربوط می‌شود که طی آن حسین امیدوار، مشاور عبدالله جاسبی و
مدیرکل وقت تشکل‌های سیاسی دانشجویی دانشگاه آزاد، از اساتید و دانشجویان و
تشکل‌های این دانشگاه می‌خواهد که در انتخابات 88 از میرحسین موسوی حمایت کنند.

در این جلسه که اساتید دانشگاه و نماینده جاسبی و برخی از مسئولان تشکل‌های
دانشجویی حضور دارند، پس از بحث‌های مفصل، در نهایت تصمیم گرفته می شود که دانشگاه آزاد از طریق اساتید و تشکل‌ها به طور رسمی با ستاد میرحسین موسوی همکاری کنند.

در این جلسه برنامه‌ریزی می‌شود که از میرحسین موسوی در دانشگاه آزاد واحد علوم
و تحقیقات که فائزه و فاطمه هاشمی در آن حضور دارند دعوت به عمل آید.

علاوه بر این سند نیز در برهه‌هایی اسناد و گزارش‌هایی در خصوص نقش برخی از
مدیران ارشد دانشگاه آزاد در حوادث پس از انتخابات 88 منتشر شده بود.

/ 0 نظر / 15 بازدید