شیعیان اگر جزیه بدهند کشته نمی‌شوند!!!!

شیخ «علی الربیعی» مفتی سعودی در جدیدترین اظهارنظر خود بار دیگر شیعیان را هدف قرار داد و مدعی شد: شیعیانی که در سرزمین‌های اسلامی زندگی می‌کنند باید همچون غیر مسلمانان و کافران به حکومت‌های اسلامی جزیه پرداخت کنند تا کشته نشوند.

وی که این اظهارات را در صفحه تویتر خود منتشر کرده در ادامه مدعی شد: پیش از این نیز در زمان پیامبر(ص) و  عمر و عثمان از اجداد و نیاکان شیعیان که همان زرتشتیان بحرین و پارس بودند جزیه گرفته شده است.

این مفتی وهابی نوشته است که چرا شیعیان باید از پرداخت جزیه‌ای فرار کنند که در هر سال یک دینار سهم آن‌ها می‌شود این در حالی است که آنها 25 درصد از اموال خود را به عنوان خمس می‌دهند.

الربیعی همچنین مدعی شد که در خصوص پرداخت جزیه که وظیفه شرعی شیعیان است راه حلی دارد و آن این است که این جزیه را از خمسشان پرداخت کنند تا به آنها و مراجعشان فشاری وارد نشود.

این مفتی سعودی در ادامه ادعاهای عجیب ضد شیعی خود خطاب به شیعیان گفت: اگر شما جزیه بدهید و تحت حاکمیت حکومت اسلامی قرار گیرید کسی شما را نمی‌کشد و شیعه به عنوان یک آیین بت‌پرستی مستقل به رسمیت شناخته خواهد شد.

/ 0 نظر / 7 بازدید