/ 1 نظر / 15 بازدید
مجتبی سرآبادانی

همانگونه که دین در نزد خدا اسلام است "حقوق بشر نیز فقط اسلام است". البته اسلام ناب. یه سوال تو گلوم گیر کرده لطفا کامل جوابمو بده . برا جانشینی وقت نداشتی. برا موندن تو بصیرت افزا هم وقت نداشتی؟ اسلام از ایجاد انشعابات کم ضربه نخورده خان عزیز