در همایش ملی زنان , چه کسی به پای رئیس جمهور بلند نشد؟؟؟؟؟

در همایش ملی زنان، نقش آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ همه زنان به احترام روحانی بلند شدند که تنها همسر روحانی از جای خود بلند نشد.

ea546367-4a06-45a7-a911-cc7a2a2c2abe

/ 0 نظر / 21 بازدید